×


Powered by:
×

Regulamin:

1. Ogólne

1.1 Serwis posiada informacje na temat danego utworu i serwisów udostępniających dany utwór.
1.2 Serwis nie udostępnia danego utworu, jedynie przekierowuje do serwisu, który taki utwór posiada.
1.3 Administratorzy serwisu mają nadzieję, że udostępnione na zewnętrznych stronach www materiały nie łamią praw autorskich. W przeciwnym razie, wszelkie roszczenia prawne, własności intelektualnej należy kierować do serwisów zewnętrznych udostępniających ten materiał publicznie.
1.4 Serwis nie posiada na swoim dysku żadnych materiałów, które mogą łamać przepisy praw autorskich.
1.5 W przypadku gdy jesteś właścicielem materiału (filmu/znaku towarowego) chronionego prawem autorskim i został on udostępniony bez twojej zgody, prosimy niezwłocznie o bezpośredni kontakt. (adres kontaktowy: admin@freewatch.pl ) W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału wideo/audio a także oświadczenie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdą pod groźbą odpowiedzialności karnej.
1.6 PE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. wyroku stwierdził, że co do zasady zamieszczanie linków odsyłających do utworów chronionych prawem autorskim nie jest naruszeniem tego prawa przez osobę publikującą odnośnik. Trybunał odwołał się także do pojęcia „udostępniania publicznego” wskazując, iż jeżeli dane materiały zostały pierwotnie udostępnione w internecie w sposób nieograniczony, dla wszystkich jego użytkowników, to linkowanie do nich nie stanowi udostępniania utworu nowej publiczności. Trybunał wskazał także, iż dozwolone jest linkowanie w sposób umożliwiający zapoznawanie się z danymi utworami na stronie linkującej, czyli np. wstawianie miniaturki filmów, obrazków itp.
1.7 Serwis nie publikuje udostępnia publicznie żadnych materiałów (w tym video). Materiały są udostępniane publicznie na zewnętrznych serwisach. Aby zgłosić złamanie prawa autorskiego, prosimy zwrócić się do serwisu na którym udostępniony jest dany materiał.
1.8 Serwis nie działa w celach majątkowych. Nie sprzedaje, żadnych usług. Ani żadne zamieszczone na nim materiały nie są płatne.
1.9 Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Datacje i zaprzyjaźnione fora:
Autor: DeagleM
© 2021 Freewatch.pl. - Wszelkie prawa zastrzeżone.